L’Oreal Finland, Yleiset myyntiehdot
1. Yleistä
Näissä myyntiehdoissa ”Myyjä” tarkoittaa L’Oréal Finland Oy:tä, ”Ostaja” henkilöä tai yritystä joka ostaa tuotteita myyjältä, ”Tuotteet” L’Oréal Finland Oy:n myymiä tuotteita ja ”Tilaus” ostajan ohjetta myyjälle tuotteitten toimittamiseksi. Nämä myyntiehdot korvaavat kaikki aiemmat myyntiehdot (päivitetty 4.12.2013).
2. Tuotteet
Yleiset myyntiehdot koskevat ainoastaan Myyjän hinnastossa olevia jälleenmyytäviä tai teknisiä tuotteita. Ostaja vastaa ostamiensa tuotteitten varastoinnista ja säilyttämisestä Myyjän antamien ohjeitten mukaisesti. Myyjä ei vastaa sellaisista menetyksistä tai vahingoista jotka aiheutuvat tuotteitten käyttämisestä tai varastoinnista vastoin Myyjän antamia ohjeita. Ostaja ei saa muuttaa tuotteitten alkuperäispakkauksien tai markkinointimateriaalin ulkoasua.
3. Tilaukset
Ostaja vakuuttaa perehtyneensä näihin ehtoihin ja hyväksyy ne tekemällä Tilauksen. Saapuvat tilaukset hyväksytään sillä edellytyksellä että tilattava tuote on saatavilla. Minimitilausarvoa, 70 euroa, pienempiin tilauksiin lisätään pientoimituslisä, 10 euroa. Ostaja ei voi muuttaa Myyjän hyväksymää Tilausta ilman Myyjän hyväksyntää. L’Oréal Finland Oy pidättää oikeuden lisätä tai poistaa tuotteita myyntikatalogista. L’Oréal Finland Oy pidättää oikeuden olla toimittamatta tilattuja määriä, mikäli määrät ovat odottamattoman suuria.
4. Hinnat
Tuotteitten hinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan, Ostajalle ennalta toimitetun hinnaston perusteella kun kyseessä on toimitus normaali toimitusrytmillä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitten hintoja sekä alennuksia. Hinnat ovat voimassa ainoastaan Suomessa käytävässä kaupassa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Myyjä voi halutessaan tarjota Ostajalle erikoisalennuksia ja/tai kampanjahintoja. Kyseiset tarjoukset ovat voimassa määräajan.
5. Toimitusten vastaanotto
Ostaja vastaa itse saapuvien tuotteitten vastaanotosta sekä tuotteitten lukumäärän ja kunnon tarkistuksesta. Rahtikirjaan merkittyjen ja Ostajalle toimitettujen kollien lukumäärän on täsmättävä. Jos määrä ei täsmää, Ostajan on tehtävä varaus rahtikirjaan. Mikäli Ostaja ei noudata näitä ohjeita, Myyjä ei hyväksy reklamaatiota puuttuvasta kollista ja sen sisältämistä tuotteista. Huomautukset tuotteisiin liittyvistä näkyvistä puutteista tai vioista tulee tehdä 8 vuorokauden sisällä tavaran vastaanottamisesta. 8 vuorokauden jälkeen asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteet sellaisina kuin ne on toimitettu.
6. Palautukset
Toimitusvirheiden takia 8 vuorokauden sisällä palautettujen tuotteiden tulee olla alkuperäisissä pakkauksissa, puhtaita, ehjiä sekä ilman Ostajan tekemiä merkintöjä. Edellä mainittua lukuun ottamatta Tuotteet myydään ilman palautusoikeutta. Tuotteet saa palauttaa Myyjälle vain Myyjän erillisellä kirjallisella hyväksynnällä.
7. Muutokset
Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitten kokoa ja painoa. Myyjällä on oikeus muuttaa yleisiä myyntiehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi Ostajan saadessa uudet ehdot tietoonsa.
8. Maksuehdot
Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ostaja maksaa tuotteet maksuehdolla 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu.
9. Omistusoikeus ja tuoteriskin siirtyminen
Tuotteitten omistusoikeus kuuluu L’Oréal Finland Oy:lle kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu. Tuotteitten toimitusehto on CIF (Incoterms 2000). Sen mukaisesti tuoteriski siirtyy Myyjältä Ostajalle tuotteitten siirtyessä ensimmäiseen myyjän järjestämään kuljetusvälineeseen. Myyjä kattaa tuoteriskin toimitusehtojen tarkoittamalla vakuutuksella siihen asti kunnes Ostaja vastaanottaa tuotteet. Kaikki markkinointimateriaali jota Myyjä Ostajalle toimittaa, on Myyjän omaisuutta ja joka Ostajan on pyydettäessä palautettava Myyjälle.
10. Force Majeur
Jos Myyjä on estynyt täyttämästä näissä myyntiehdoissa mainittuja velvoitteita seuraavista seikoista riippuen (ns Force Majeur esteet mm. lakko, työnseisaus, tulipalo, onnettomuus, ym.) niin tilaus jää joko odottamaan kunnes Myyjä ei enää ole estynyt täyttämästä näitä velvoitteita, tai asiakkaan erillisestä vaatimuksesta kauppa voidaan perua. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan kaupan peruuntumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.
11. Tuotteiden jälleenmyynti
Myyjän tuotteita ei saa missään tapauksessa suoraan tai epäsuoraan jälleenmyydä Suomen rajojen ulkopuolelle, pois lukien myynti EU:n rajojen sisäpuolella.
12. Sovellettava lainsäädäntö
Mikä tahansa näiden myyntiehtojen tulkitsemisesta johtuva erimielisyys ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Olemme tutustuneet yleisiin myynti- ja toimitusehtoihin ja hyväksymme ne.